Telefoon: 0412-452300

Verdilaan 46, Heesch Bekijk Locatie

HUISREGELS TANDARTSPRAKTIJK HEESCH

 • Afspraak maken
  Behandelingen (ook periodieke controles) worden uitgevoerd op afspraak.
  Een afspraak maken kan telefonisch (0412-452300)  van maandag t/m donderdag tussen 8.30 uur en 12.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 10.00 uur of bij de balie van onze praktijk. In de middag zijn wij uitsluitend voor spoed bereikbaar en is de balie gesloten.
 • Bent u meer dan 3 jaar niet meer op een afspraak geweest ?
  Wij gaan er van uit dat u dan geen gebruik meer wilt maken van onze diensten. U kunt via de mail info@tpheesch.nl of telefonisch doorgeven naar welke tandarts wij uw gegevens mogen sturen. 
 • Afzeggen van een afspraak
  Bent u door (on)voorziene omstandigheden verhinderd voor een afspraak dan verzoeken wij u ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten door naar de praktijk te bellen op 0412-452300.
  Op die manier kunnen wij tijdig andere patiënten inplannen en blijven de wachttijden kort.
 • Afwezig zonder bericht
  Kunt u een afspraak niet nakomen? Laat dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of via e-mail  (info@tpheesch.nl ) aan ons weten. Wij hebben dan nog voldoende tijd om de gereserveerde tijd aan een andere patiënt te geven. Wanneer u de afspraak niet tijdig afzegt, of niet komt opdagen, zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
  Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk. Bent u al langere tijd niet meer op controle geweest dan zijn wij genoodzaakt u uit te schrijven. U kunt via de mail aangeven wie u nieuwe tandarts is zodat wij de gegevens door kunnen sturen.
 • Behandelafspraken
  Om altijd voldoende tijd voor iedere patiënt te hebben, werken wij met behandelingen op afspraak. Heeft u geen afspraak, maar wilt u wel meteen behandeld worden? Dan is de kans aanwezig dat wij u moeten teleurstellen en dat willen wij graag voorkomen.
  Weet u voor de controle-afspraak al dat u meer tijd nodig hebt door bijvoorbeeld een uitgevallen vulling, geef dat dan telefonisch aan ons door zodat we de afspraaktijd aan kunnen passen of eventueel een andere afspraak kunnen maken.
  Het is prettig dat u op tijd op uw afspraak aanwezig bent. Indien u te laat komt voor een afspraak, loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het ontstane tijdgebrek.
 • Binnen onze tandartspraktijk gaan wij respectvol met elkaar om. Discriminatie is niet toegestaan. Als patiënt en bezoeker mag u erop rekenen dat u door onze medewerkers correct wordt behandeld. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.
 • Wapenbezit, diefstal, vernieling, fysiek en verbaal geweld en (seksuele) intimidatie zijn in Nederland en daarmee in onze tandartspraktijk niet toegestaan. Van overtreding wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Overtreders worden aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder. Ziet u een onveilige situatie? Meld dit dan bij de receptie of bij één van de medewerkers.
 • Het is verboden te roken binnen onze tandartspraktijk en bijbehorende gebouwen. Dit geldt ook voor het roken van elektronische sigaretten.
 • Gebruik van drugs en alcohol en/of het onder invloed zijn van drugs en/of alcohol in onze tandartspraktijk is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om dieren mee te nemen naar onze tandartspraktijk. Uiteraard mag u -indien nodig- wel een hulphond meebrengen.
 • Wilt u een foto, film of geluidsopname maken van de behandeling, de medewerkers en/of de patiënten? Dit mag alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gevraagd én gekregen van de betrokkene(n). Wij vragen u de privacy van patiënten en de medewerkers te respecteren, ook op sociale media.
 • Wij verzoeken u om zelf over uw eigendommen te waken. Onze tandartspraktijk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.
 • Deze gedragsregels gelden zowel in onze tandartspraktijk als op het gehele terrein van onze tandartspraktijk. Overtreden van de regels of het niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot onze tandartspraktijk.
 • Het is niet toegestaan om in onze tandartspraktijk kleding te dragen die het gezicht bedekt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bivakmutsen, boerka’s, nikabs en integraalhelmen.
 • Al deze regels kunt u ook nalezen op onze site www.tandartspraktijkheesch.nl